เกี่ยวกับเรา

คลินิกเวชกรรมความงามและชะลอวัย Hannah Clinic (ฮันนาห์คลินิก)

เป็นคลินิกเวชกรรมความงามและศาสตร์ชะลอวัยแบบครบวงจร เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านความงามด้วยองค์ความรู้ของศาสตร์ชะลอวัยที่ครบครัน จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงามและศาสตร์ชะลอวัย ด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตราฐานและทันสมัย การันตีความปลอดภัย พร้อมทั้งความใส่ใจ จริงใจในการบริการ ดูแลลูกค้าดุจญาติมิตร

" ใส่ใจ ปลอดภัย เห็นผล "


เรามีค่านิยมตามหลัก HANNAH

H : Homey 

เราจะให้บริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง เข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกประทับใจ สบายใจ และผ่อนคลาย

A : Affordable 

เราจะมอบราคาที่เป็นธรรม ให้เหมาะสมกับการบริการและเทคโนโลยีที่เรามอบให้ 

N : Nice  

เราจะเป็นผู้มีใจรักและมีความเต็มใจในการให้บริการ 

N : Need 

เราจะให้ความสําคัญหรือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 

A : Active Learning

เราจะหมั่นอัพเดทความรู้ต่างๆในการบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

H : Holistic Approach

เราจะดูแลทั้งความงามและสุขภาพไปพร้อมๆกัน โดยการดูแลแบบองค์รวม เข้าใจถึงข้อจํากัดของผู้รับบริการ และให้บริการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลลัพธ์ที่น่าประทับใจและยั่งยืน


คลินิกเวชกรรมความงามและชะลอวัย Hannah Clinic (ฮันนาห์คลินิก) ถูกบริหารงานโดย พญ.สุภาภรณ์ คำชื่น หรือ หมอฮัล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามและชะลอวัย ที่จบการศึกษาจากประเทศอเมริกา พร้อมด้วยทีมงานของ Hannah Clinic (ฮันนาห์คลินิก) ยังมีประสบการณ์มากมายในการดูแลและให้คำปรึกษาอย่างตรงจุด


หมอฮัลมีประสบการณ์ด้านความงามมากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะในการปรับรูปหน้า

และมีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 50,000 เคส


หมอฮัลไม่เคยหยุดพัฒนาและค้นคว้าศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ความงามและชะลอวัย

เพื่อให้เกิดเทคนิคใหม่ๆ เฉพาะตัวที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาคนไข้แต่ละคนได้อย่างชำนาญ

เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและยั่งยืนที่สุด

 เพราะ Hannah Clinic (ฮันนาห์คลินิก) มั่นใจว่า ความงามที่ยั่งยืนจากการประยุกต์ศาสตร์ความงามเข้ากับศาสตร์ชะลอวัย คือความงามที่สมดุล สวยแบบธรรมชาติ ย้อนวัย ในแบบตัวคุณ

 

" ความสวยที่สมดุลในแบบตัวคุณที่มั่นใจ "

 

นอกจากนั้น Hannah Clinic (ฮันนาห์คลินิก) ให้การสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมผู้ให้บริการ โดยการอัพเดทความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมองหาเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกของผู้รับบริการ เพื่อยกระดับการดูแลและบริการให้ผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง


และ ใส่ใจดูแล แม้กระทั่งชุมชนโดยรอบ

ด้วยการจัดเก็บขยะติดเชื้อหรือปนเปื้อนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้การสนับสนุนงานหรือกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย