รับคำปรึกษาจากหมอฮัล ฟรี

ตอบทุกคำถาม เฉลยทุกความสงสัย

ให้คําแนะนําอย่างตรงไปตรงมาและตรงจุด เข้ารับคำปรึกษา ฟรี จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Hannah Clinic

100/1 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300